Služby mapového serveru

Všechny služby tohoto serveru jsou poskytovány bezúplatně a řídí se Podmínkami poskytování prostorových dat a síťových služeb ČÚZK.

Neharmonizované služby

Katastrální mapa

Přístup ke grafickým datům katastru nemovitostí.

Správní jednotky

Správní a územní členění státu a územní obvody katastrálních pracovišť.
  • prohlížecí služba (WMS): https://services.cuzk.cz/wms/local-ux-wms.asp ; getCapabilities

Stav digitalizace

Stav a postup digitalizace katastrálních území, přehled kladu mapových listů a území s analogovou/vektorovou katastrální mapou.
  • prohlížecí služba (WMS): https://services.cuzk.cz/wms/local-dg-wms.asp ; getCapabilities

RÚIAN

Harmonizované (INSPIRE) služby

Adresy

INSPIRE téma Addresses (adresy), popis dat.

Správní jednotky

INSPIRE téma Administrative Units (správní jednotky), popis dat.

Katastrální parcely

INSPIRE téma Cadastral Parcels (hranice parcel, hranice katastrálních území), popis dat.

Katastrální parcely - národní rozšíření

INSPIRE téma Cadastral Parcels Extended (kompletní kresba katastrální mapy), popis dat.

Budovy

INSPIRE téma Buildings (budovy).
  • prohlížecí služba (WMS): https://services.cuzk.cz/wms/inspire-bu-wms.asp ; getCapabilities
  • stahovací služba (WFS): https://services.cuzk.cz/wfs/inspire-bu-wfs.asp ; getCapabilities
  • stahovací služba (GML soubory): vstup

Information about INSPIRE services in English

INSPIRE themes Addresses, Administrative units, Buildings and Cadastral parcels.

Ostatní dokumentace, návody

Geoportál – vše na jednom místě

Přístup ke geodatům resortu ČÚZK, prodej dat, mapové služby


Aktuality

30.7.2021
Přechod na kódování UTF8 v souborech VFK. V souvislosti s plánovaným přechodem databáze ISKN na kódování UTF8 dojde k úpravě exportu a importu VFK. Nově bude umožněno pouze kódování UTF8. Dosud používaná kódování již nebudou nadále podporována. Změna se týká všech odběratelů dat ve formátu VFK, včetně geodetů (příjem podkladů a odevzdání výsledků zeměměřických činností) a uživatelů otevřených dat ve formátu VFK. Předpokládaný termín realizace je jaro 2022.
12.2.2021
Od 10.2.2021 jsou na adrese https://services.cuzk.cz/shp/uzsvm/ nově poskytovány shapefile soubory, které obsahují nemovitosti evidované pro nedostatečně identifikovaného vlastníka, předávané na ÚZSVM, dle §§ 64,65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Stejné nemovitosti také obsahuje nová vrstva nem_nedostatecne_identif_vlast, která je nově součástí wms služby pro katastrální mapu https://services.cuzk.cz/wms/local-km-wms.asp. Aktualizace vrstvy je 1x za půl roku při předání dat na ÚZSVM.
5.2.2021
Od 1. února 2021 je katastrální mapa poskytována také formou WMTS v systému JTSK (EPSG:5514) a Google projekci (EPSG:3857).
27.8.2020
Od 1. října 2020 dojde ke změně formátu identifikátoru souřadnicových systémů u INSPIRE harmonizovaných WFS služeb (WFS AD, AU, BU, CP, CPX). Současná podoba identifikátoru ve formě OGC URN (např.: urn:ogc:def:crs:EPSG::3045) bude z důvodu kompatibility s požadavky INSPIRE zaměněna za identifikátor ve tvaru http URI (např.: https://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3045). Dotčené WFS služby budou pro přímý přístup k datům nadále podporovat identifikátory ve tvaru OGC URN i zkrácený zápis ve formě EPSG:XXXX (např. EPSG:3045), ale v dokumentu capabilities budou uvedeny pouze souř. systémy ve tvaru http URI.
11.12.2019
Rozšíření exportovaného VFK s katastrální mapou
V exportech VFK s katastrální mapou publikovanou po k.ú. na https://services.cuzk.cz došlo od 30.11.2019 k přidání bloku ADRM viz popis struktury VFK.
23.1.2019
Úpravy v poskytování katastrální mapy ve VFK
Od 28.2.2019 dojde k ukončení poskytování vektorové katastrální mapy ve VFK dělených po KP (https://services.cuzk.cz/vfk/kp/) a dat potvrzených geometrických plánů rovněž dělených po KP (https://services.cuzk.cz/vfk-gmpl/kp/). Současně s tím dojde od 23.1.2019 k přidání:
  •    bloku definičních bodů do souborů s vektorovou katastrální mapou ve VFK distribuovanou po k.ú.,
  •    nové datové sady souborů s vektorovou katastrální mapou ve VFK distribuovanou po k.ú. v režimu změnových vět (https://services.cuzk.cz/vfk-zmeny/ku/)
20.12.2018
Změna v identifikátoru souřadnicových systémů v INSPIRE datových sadách
Od 1. dubna 2019 dojde ke změně formátu identifikátoru souřadnicových systémů v INSPIRE datových sadách. Současná podoba identifikátoru ve formě OGC URN (např.: urn:ogc:def:crs:EPSG::3045) bude z důvodu kompatibility s požadavky INSPIRE zaměněna za identifikátor ve tvaru http URI (např.: https://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3045). INSPIRE harmonizované služby stahování dat budou nadále podporovat identifikátory ve tvaru OGC URN i zkrácený zápis ve formě EPSG:XXXX (např. EPSG:3045), http URI bude přidáno k těmto stávajícím.
16.4.2018
Dokončení přechodu ke standardnímu kódu EPSG 5514 a zrušení podpory prozatímního kódu 102067 pro síťové služby k 31.5.2018. Více informací zde.