Služby mapového serveru

Všechny služby tohoto serveru jsou poskytovány bezúplatně a řídí se Podmínkami poskytování prostorových dat a síťových služeb ČÚZK.

Neharmonizované služby

Katastrální mapa

Přístup ke grafickým datům katastru nemovitostí.

Správní jednotky

Správní a územní členění státu a územní obvody katastrálních pracovišť.
  • prohlížecí služba (WMS): https://services.cuzk.cz/wms/local-ux-wms.asp ; getCapabilities

Stav digitalizace

Stav a postup digitalizace katastrálních území, přehled kladu mapových listů a území s analogovou/vektorovou katastrální mapou.
  • prohlížecí služba (WMS): https://services.cuzk.cz/wms/local-dg-wms.asp ; getCapabilities

Harmonizované (INSPIRE) služby

Adresy

INSPIRE téma Addresses (adresy), popis dat.

Správní jednotky

INSPIRE téma Administrative Units (správní jednotky), popis dat.

Katastrální parcely

INSPIRE téma Cadastral Parcels (hranice parcel, hranice katastrálních území), popis dat.

Budovy

INSPIRE téma Buildings (budovy).
  • prohlížecí služba (WMS): https://services.cuzk.cz/wms/inspire-bu-wms.asp ; getCapabilities
  • stahovací služba (WFS): https://services.cuzk.cz/wfs/inspire-bu-wfs.asp ; getCapabilities
  • stahovací služba (GML soubory): vstup

Ostatní dokumentace, návody

Geoportál – vše na jednom místě

Přístup ke geodatům resortu ČÚZK, prodej dat, mapové služby


Aktuality

11.12.2019
Rozšíření exportovaného VFK s katastrální mapou
V exportech VFK s katastrální mapou publikovanou po k.ú. na https://services.cuzk.cz došlo od 30.11.2019 k přidání bloku ADRM viz popis struktury VFK.
23.1.2019
Úpravy v poskytování katastrální mapy ve VFK
Od 28.2.2019 dojde k ukončení poskytování vektorové katastrální mapy ve VFK dělených po KP (https://services.cuzk.cz/vfk/kp/) a dat potvrzených geometrických plánů rovněž dělených po KP (https://services.cuzk.cz/vfk-gmpl/kp/). Současně s tím dojde od 23.1.2019 k přidání:
  •    bloku definičních bodů do souborů s vektorovou katastrální mapou ve VFK distribuovanou po k.ú.,
  •    nové datové sady souborů s vektorovou katastrální mapou ve VFK distribuovanou po k.ú. v režimu změnových vět (https://services.cuzk.cz/vfk-zmeny/ku/)
20.12.2018
Změna v identifikátoru souřadnicových systémů v INSPIRE datových sadách
Od 1. dubna 2019 dojde ke změně formátu identifikátoru souřadnicových systémů v INSPIRE datových sadách. Současná podoba identifikátoru ve formě OGC URN (např.: urn:ogc:def:crs:EPSG::3045) bude z důvodu kompatibility s požadavky INSPIRE zaměněna za identifikátor ve tvaru http URI (např.: https://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3045). INSPIRE harmonizované služby stahování dat budou nadále podporovat identifikátory ve tvaru OGC URN i zkrácený zápis ve formě EPSG:XXXX (např. EPSG:3045), http URI bude přidáno k těmto stávajícím.
16.4.2018
Dokončení přechodu ke standardnímu kódu EPSG 5514 a zrušení podpory prozatímního kódu 102067 pro síťové služby k 31.5.2018. Více informací zde.
5.1.2017
Provoz INSPIRE WFS verze 3 bude ukončen k 31.1.2017. Po tomto datu nebudou služby /wfs/inspire-*-wfs-v3.asp dostupné.
1.10.2015
V pilotním provozu byly zveřejněny služby pro INSPIRE téma Budovy.
14.8.2014
O víkendu 16. a 17.8.2014 nebudou z technických důvodů dostupné pro stahování soubory GML, VFK a VKM. Dále ze stejných důvodů může dojít k prodloužení odezev mapových služeb.
16.1.2014
Data SGI ve VF ISKN jsou vystavena volně ke stažení na adrese https://services.cuzk.cz/vfk. Více informací zde.
12.12.2013
Od čtvrtka 12.12. 18h do neděle 15.12. 12h dojde k částečnému omezení služeb z důvodu úprav infrastruktury. U služeb WMS nebude fungovat getFeatureInfo (pokud je podporováno), u služeb WFS budou funkční pouze dotazy přes BBOX. Za způsobené komplikace se omlouváme.
14.10.2013
Od pátku 18.10. 15h do soboty 19.10. 12h dojde k odstávce poskytování služeb mapového serveru. Za způsobené komplikace se omlouváme.